۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید، پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.
Sunday, 26 September , 2021
امروز : یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - 19 صفر 1443
برچسب : رشد اقتصادی

الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی/ انتخاب هم زمان دستیار و معاون اقتصادی رییس جمهور مفید است؟

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، محتاج انجام مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دقت و سرعت است، گفت: اما نه هر مجموعه‌ای از پروژه ها؛ چراکه ممکن است الزاما منجر به نرخ ۸ درصدی نشود و چه بسا موجب تباهی منابع گردد.

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی/ انتخاب دستیار اقتصادی در کنار معاون اقتصادی از سوی رییس جمهور چقدر به اقتصاد ایران کمک می کند؟

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، محتاج انجام مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دقت و سرعت است، گفت: اما نه هر مجموعه‌ای از پروژه ها؛ چراکه ممکن است الزاما منجر به نرخ ۸ درصدی نشود و چه بسا موجب تباهی منابع گردد.

۱۹ شهریور ۱۴۰۰