۞ نکته آموزشی:
اغلب مردم با چنان عجله و شتابي به سوي داشتن يك زندگي خوب حركت مي كنند، كه از كنار آن رد مي‌شوند.
Monday, 8 August , 2022
امروز : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ - 11 محرم 1444
برچسب : سامانه گرنت

برای ترجمه و عرضه جهانی آثار دفاع مقدس، اتاق فکر تشکیل شود

تهران- معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد با اشاره به این که فرآیند تولید تا اراِئه آثار دفاع مقدس به زبان‌های دیگر باید حرفه‌ای باشد، گفت: برای هماهنگی بیشتر، اتاق فکر مشترک میان نهادهای مرتبط تشکیل شود تا اثربخشی کار بررسی و با همفکری و تعامل یکدیگر، کار خوبی برای عرصه جهانی، تولید شود.

12 دی 1400