تصویری متفاوت از پانته‌آ بهرام بر سر سفره هفت سین


۱۲۹۶۸۹۲
به مناسبت نوروز پانته‌آ بهرام عکسی از خودش در کنار هفت سین منتشر کرده و نوشته: این نه آغاز ،که «إدامه» است. !

برترین‌ها: به مناسبت نوروز پانته‌آ بهرام عکسی از خودش در کنار هفت سین منتشر کرده و نوشته: این نه  آغاز ،که «إدامه» است. !

تصویری متفاوت از پانته‌آ بهرام بر سر سفره هفت سین