تماس با ما

ادرس

گچساران بلوار شهید تندگویان کافه فرهنگی سقلاتون

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهنام عکاشه

تلفن: ۰۹۳۸۹۰۹۶۵۷۶

۰۷۴۳۲۲۲۲۷۴۴

کدپستی ۷۵۸۱۸۸۴۴۸۴

<div id=”div_eRasanehTrustseal_79073″></div>
<script src=”https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js”></script>
<script>eRasaneh_Trustseal(79073, true);</script>