مهم ترین چالش های پاندمی کووید ۱۹/ سهم مخالفان واکسن در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانکه گفت: یکی از چالش‌های مهم در شرایط فعلی، کاهش تمایل مردم نسبت به تلقیح واکسن کرونا است، در صورتی که نظریه قوی وجود دارد که در شرایط کنونی، تکرار واکسیناسیون، و بویژه دز سوم واکسن، می‌تواند به کنترل و مهار ویروس، کمک کند.

وی افزود: ما در این مقطع زمانی، چالش پذیرش واکسن توسط مردم را داریم و مطالعه‌ای که رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ انجام داده، نشان می‌دهد که تمایل مردم به تلقیح واکسن کاهش پیدا کرده، دلیل عمده آن هم شاید تعدد منابع خبری و اعتماد کم مردم به رسانه‌های رسمی است و مردم کشورهای دیگر هم اعتمادشان به رسانه‌های رسمی کاهش پیدا کرده، چرا که گروه‌های پزشکی و گاهاً گروه‌های کم تخصص تر ولی با نفوذ تر، روی باور مردم نسبت به استفاده از واکسن، تأثیر می‌گذارند.

خانکه تصریح کرد: مثلاً در کشور ما، حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد مردم تمایل به واکسن ندارند و متأسفانه این عدم تمایل در گروه‌های آسیب پذیر و در سنین بالا اتفاق می‌افتد که می‌تواند مرگ و میر ایجاد کند، و این موضوع، یکی از عمده ترین چالش‌های حوزه کووید در کشور است.

رئیس مرکز تحقیقات و دپارتمان سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در خصوص چالش دیگری در حوزه کووید اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌ها که رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ با مطالعه، به آن رسیده است، اطلاع رسانی خطر است که باید پایه علمی پیدا کرده و ساختار مدیریت بحران در کشور نیز باید ساختار واحدی داشته باشد.

خانکه افزود: ما اگر کرونا را به عنوان یک بحران بین المللی فرض کنیم، لذا مدیریت آن در کشور ما نیز باید تابع قوانین بحران باشد، یعنی بدنه تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باشد و بدنه‌های عملیاتی به حوزه اجرایی مانند سازمان مدیریت بحران، سازمان‌های همکار و پشتیبان سپرده شود.

وی در مورد مدیریت کووید در تهران نیز تصریح کرد: شهر تهران حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در سایه لطف خداوند و زحمات دولت جدید، میزان واکسیناسیون افزایش پیدا کرده، اما هنوز هسته خطر کووید، تهران است. بطوری که در تمام ادوار بجز چند ماه گذشته، تهران وضعیت قرمز داشته و توصیه ام این است که شهرداری تهران به عنوان یک حوزه اجرایی و دارای مدیریت واحد، منابع و امکانات زیاد، می‌تواند مدیریت کووید در تهران را بعهده بگیرد و از ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت، به عنوان اتاق فکر و بدنه تخصصی استفاده شود. البته این روش، در کلان شهرها، عملی است.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در بیان چالش دیگری در حوزه کووید ۱۹، گفت: افزایش ظرفیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، ضروری است، چرا که مطالعات متعدد در دنیا نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و باید این سرمایه را دوباره برگرداند.

خانکه افزود: راهی که برای افزایش سرمایه اجتماعی بنظر می‌رسد، جلب مشارکت مردمی و شفافیت است و قاعدتاً چه در زمینه مداخلات مربوط به کووید و چه در زمینه مداخلات سلامت، باید به صورت شفاف شفاف با مردم ارتباط داشته باشیم و خوشبختانه بنظر می‌آید که دولت جدید، بر شفافیت و سیاست‌های روشن تاکید دارد، همانطورکه در مورد واکسن، شفاف بوده است و از نظر اینجانب، این شفافیت تأمین شده ولی اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش بدهیم، باید شفافیت بیشتر باشد، به مردم اعتماد کرده و مردم را مشارکت بدهیم تا مردم به مدیریت کووید ۱۹ کمک کنند.

رئیس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ همچنین میزان تبعیت مردم از توصیه‌های بهداشتی را مهم خواند و انجام مطالعه در این خصوص را لازم دانست و افزود: گاهاً شنیده می‌شود که میزان تبعیت مردم از توصیه‌های بهداشتی کاهش پیدا کرده، اما باید مطالعه‌ای انجام شود تا علت کاهش مشخص شود؟ راهکاری برای افزایش آن بدست بیاید؟ و پاسخ به سوال‌هایی، مانند ” توقع داشتن از مردم برای تبعیت از توصیه‌های بهداشتی، جواب می‌دهد یا خیر؟ آیا روش‌های دیگر را باید بکار گرفت؟ و روش جایگزین چیست؟ ” داده شود. و ستاد ملی کرونا، کمیته علمی و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به آن فکر کنند که چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی را به جامعه برگرداند.

خانکه اظهار داشت: بحث بازگشایی در تمام دنیا دارای نقشه و دستورالعمل است. هم اکنون خوشبختانه در کشور ما منطقی عمل شده است و اختیار آن به مدیران مراکز آموزشی و رؤسای دانشگاه‌ها سپرده شده، ولی درعین حال باید در نظر داشت که کرونا، یک بیماری موذی است و باید مراقب باشیم که با هیجان با آن برخورد نکنیم.

وی افزود: طی ۲۳ یا ۲۴ ماه گذشته چند اتفاق افتاد، یکی اینکه آموزش‌ها در مراکز آموزشی، به آموزش‌های مجازی، تغییر روش داد. و این اتفاق بدی نبود و همزمان با دنیا، ما هم نشان دادیم که همه آموزش‌ها الزاماً نیاز به حضور دانشجو ندارد و الزاماً نیاز به تردد دانشجویان از شهرستان‌ها به تهران ندارد و برای استفاده از آموزش مجازی، زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرد. ما الان می‌توانیم درصد زیادی از آموزش‌ها را مجازی ارائه بدهیم که فواید بسیاردارد و کاهش هزینه‌های خانواده‌ها و دولت و جلوگیری از تبعات بسیاری که ناشی از دوری دانشجویان جوان از خانواده‌هایشان است، از آن جمله اند.

خانکه با اشاره به اینکه سال‌ها است خانواده‌ها یک یا دو فرزند بیشتر ندارند، ادامه داد: تعداد کم فرزندان و دوری آنان از خانواده، مشکلات بسیاری برای جوانان و خانواده‌هایشان ببار می‌آورد که عوارض روانی و اجتماعی دوری از خانواده برای دانشجویان جوان، از دست دادن حمایت والدین از فرزندان و حمایت فرزندان از والدین، عدم اشتغال و نداشتن درآمد دانشجویان به دلیل تردد بین شهری، تبعات ناشی از تداخلات فرهنگی، از جمله آنها است و لذا، توصیه ام به عنوان یک معلم، این است که اگر دانشگاه‌ها اختیار داشته باشند و حجمی از آموزش‌ها را بغیر از کارورزی‌ها و واحدهای عملی، مجازی ادامه بدهند و زیرساخت‌های خود را گسترش بدهند، از مشکلات حضور دانشجویان غیربومی در دانشگاه‌ها کاسته شده و فواید بسیاری مانند افزایش ازدواج و فرزندآوری را خواهد داشت.

وی گفت: در زمان دولت دهم مصوب شده بود، سازمان‌ها و ادارات دولتی تا ۳۰ درصد کارکنان خود را با رعایت اولویت‌ها، می‌توانند دورکار کنند و این تصمیم خوبی بود، چرا که مزایای بسیاری برای همکار دورکار به جهت بهره مندی خانواده از حضور او در خانه و فوایدی برای دیگران بلحاظ کاهش ترددهای غیرضرور، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و… داشت که امکانات امروزی مانند وسایل دیجیتال و اینترنت، این شرایط را امکانپذیر می‌کند.

خانکه افزود: البته جدیداً سازمان اداری و استخدامی، به ادارات دولتی اجازه داده که این شرایط را برای خانم‌های کارمند دارای فرزند زیر شش سال با توجه به مقررات مربوطه فراهم کنیم. اما معتقدم که می‌توان از شرایط کرونا استفاده کرد و اجازه بدهیم که خود دستگاه‌ها متناسب با شرایط و متناسب با آئین نامه‌ها، دورکاری داشته باشند.

وی گفت: دولت اجازه بدهد تا دانشگاه‌ها با توجه به منابع و شرایط خود، بازگشایی‌ها را به تدریج انجام بدهند، اجازه دورکاری و اجازه استفاده از آموزش مجازی داشته و تحولی در نظام آموزشی اتفاق بیافتد، ضمن آنکه دانشگاه‌ها در مدیریت بحران‌هایی مانند کرونا، به صورت “مأموریت محور” مداخله کرده، اساتید تحقیق کنند و یافته و شواهد علمی برای مدیریت بحران تولید شود.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی افزود: با سپردن رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ به این دانشگاه، مأموریت ما مشخص شد و در زمینه حوزه‌های اجتماعی، مطالعات بسیار خوبی انجام دادیم و نتایج آن را برای مدیران ارشد دولت فرستادیم و حجمی از نتایج مطالعات ما در سیاستگذاری دولت، دخالت داده شد.

خانکه در خصوص میزان تأثیر یافته‌های علمی رصدخانه در تصمیم گیری های دولت، گفت: تصمیم گیری مدیران ارشد، متأثر از فاکتورهای مختلف و متعدد است و یافته‌های رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ هم، یک فاکتور در این تصمیم گیری ها است. به عنوان مثال، ما یافته‌های علمی خود در حوزه واکسیناسیون را برای مقام عالی وزارت بهداشت فرستادیم و ایشان متأثر از مطالعه ما و مطالعات دیگر، در ستاد کرونا توصیه‌هایی داشتند که شاید به دلیل پیچیدگی پدیده و چند فاکتوری بودن آن که بخشی از آنها در اختیار وزارت بهداشت نیست، عملی نشده است.

وی در عین حال تاکید کرد: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتباط خوبی دارد و توانستیم که توصیه‌های علمی خود را انتقال بدهیم و درصد زیادی از آنها اعمال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.