(ویدئو) انتقاد تندوتیز مجری تلویزیون از برنامه اقتصادی دولت!

مجری برنامه ثریا از برنامه اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: به پیش بینی و تذکر‌ها درباره مهار بانک‌ها برای خلق پول و نقدینگی که نتیجه آن تورم و گرانی است توجه نکردند. دولت مدعی است رشد ۴۳ درصدی خلق پول را به ۳۸ درصد رسانده اند که رقم بسیار کمی است و تاثیری ندارد. برخی از بانک‌های خصوصی بدلیل بنگاه داری و مال سازی، افزایش تورم و گرانی مسکن و ارز به نفع آن‌ها است. /منیع: خبرگزاری دانشجو