قدرت عجیب شیر نر برای جابجایی شکار یک تنی


۱۲۷۵۳۱۱
لحظه جابجایی یک زرافه که حدود یک تن وزن دارد توسط شیر نر شکارچی را ببینید.

خبرآنلاین: لحظه جابجایی یک زرافه که حدود یک تن وزن دارد توسط شیر نر شکارچی را ببینید.

قدرت عجیب شیر نر برای جابجایی شکار یک تنی