فیلم سرقت تراشه‌های کارت سوخت / سارق دستگیر شد

فیلم سرقت تراشه‌های کارت سوخت / سارق دستگیر شد

فردی که تراشه‌های کارت سوخت شهروندان را به سرقت می‌برد و بنزین آن‌ها را می‌فروخت دستگیر شد.

۱۷ دی ۱۴۰۱

شناسه : ۹۳۵۰۹