توصیه عجیب یک روحانی: آقایان از نقاشی کردن «قلب» پرهیز کنند


۱۲۸۲۰۸۲
“یکی از معضلات اصلی گفت‌وگوهای همسران، این است که پیامی که فرد قصد انتقال آن را دارد، لزوما همان پیامی نیست که ارسال می‌کند و پیام دریافت‌‌شده، لزوماً همان پیامی نیست که ارسال می‌شود.”

علی‌آبادی(کارشناس حوزه خانواده) در گفتگو با جام جم می‌گوید: یکی از معضلات اصلی گفت‌وگوهای همسران، این است که پیامی که فرد قصد انتقال آن را دارد، لزوما همان پیامی نیست که ارسال می‌کند و پیام دریافت‌‌شده، لزوماً همان پیامی نیست که ارسال می‌شود. مردی که می‌خواهد به همسرش ابراز محبت کند و هنگام بیرون رفتن از منزل، متوجه خاک روی میز می‌شود؛ به جای بیان دوست داشتن روی میز یک قلب می‌کشد اما همسرش فکر می‌کند آن، نشانه اعتراض به کثیفی منزل است! بنابراین داشتن مهارت گفت‌وگو، یکی از اصلی‌ترین مسائل در ایجاد آرامش در خانواده است که این مهارت باید توسط بانوان در خانواده تببین شود. وقتی زن و مرد بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند، بچه‌ها نیز این مهارت را یاد می‌گیرند و فرهنگ گفت‌وگو از خانه شروع و به جامعه تسری پیدا می‌کند. وقتی این اتفاق کمرنگ شود درواقع خانه به محیط بدون تنفسی تبدیل می‌شود که دیگر جایی برای زندگی نیست.