درخواستی که مادربزرگِ بی‌سواد روی کاغذ آورد


۱۲۸۸۵۲۳
همه‌ی انسان ها وقتی دعای خیر مادر خود را می‌شنوند احساس خوبی دارند و برای رسیدن به موفقیت مصمم تر می شوند

برترین‌ها: همه‌ی انسان ها وقتی دعای خیر مادر خود را می‌شنوند احساس خوبی دارند و برای رسیدن به موفقیت مصمم تر می شوند. همه ی مادر ها برای سلامتی، خوشبختی و موفقیت فرزندان خود دعا می‌کنند. انسانی که تلاش می کند و دعای خیر مادرش را هم دارد، همیشه به موفقیت های بزرگ دست می یابد. 

کاربری در فضای مجازی در این باره نوشت: 

ایشون مادربزرگ همسرمه که چندین ساله نمیتونه راه بره و واسه اینکه حوصلش سر نره یه دفتر و قلم داره و چون سواد نداره نوشته هاش به این شکل هست.امروز که ازش پرسیدم چی مینویسین گفت مینویسم خدا بچه ها و نوه هامو حفظ کنه.

درخواستی که مادربزرگِ بی‌سواد روی کاغذ آورد

درخواستی که مادربزرگِ بی‌سواد روی کاغذ آورد