عکس منتشر شده از یک زن و شوهر ایرانی در خیابان جنجالی شد


۱۲۹۱۹۵۵
کاربری به نام «ایزدگشب» با به اشتراک گذاشتن عکسی از یک زوج در خیابان نوشته که: «شوهر این زن غیرمستقیم می‌گوید؛ ناموسم را با آدم‌های خیابان شریکم!»

برترین‌ها: کاربری به نام «ایزدگشب» با به اشتراک گذاشتن عکسی از یک زوج در خیابان نوشته که: «شوهر این زن غیرمستقیم می‌گوید؛ ناموسم را با آدم‌های خیابان شریکم!». موج واکنش‌های منفی نسبت به ادبیاتت زننده این کاربر طی ساعات گذشته زیاد بوده و‌ واکنش‌ها البته بنا به ملاحظات رسانه‌ای قابل انتشار نیست

عکس منتشر شده از یک زن و شوهر ایرانی در خیابان جنجالی شد