توییت عجیب مداح معروف درباره «به توپ بستن مجلس»


۱۲۹۳۰۰۸
حمیدرضا علیمی، مداح معروف نوشت : به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم..

خبرآنلاین: حمیدرضا علیمی، مداح معروف نوشت : به یک محمدعلی شاه قاجار جهت به توپ بستن مجلس نیازمندیم..

توییت عجیب مداح معروف درباره «به توپ بستن مجلس»