تصویری جالب از اولین نقشه متروی تهران در ۱۳۵۳


۱۲۹۳۵۴۹
سال ۱۳۵۳ برای اولین بار نقشه متروی تهران به صورت دستی نوشته شده است. در این نقشه بزرگترین ایستگاه بازار تعریف شده و تهران سه خط دارد.