(ویدئو) ویدیویی از ابراز ندامت دختران شهرک اکباتانزنی که با ویرایش ژن درمان شد

درمان جدید شامل استخراج سلول‌های بنیادی خون از مغز استخوان گری، جداسازی آن سلول‌ها در آزمایشگاه و استفاده از قیچی…

بررسی افت شاخص‌های بازار سرمایه در گفتگوی میرمعینی با فرارودر بورس چه خبر است؟

اتفاقات روز‌های اخیر که بعد از اخبار توافق ایران و عربستان در بازار سرمایه رخ داد، حداقل از نظر من به عنوان کارشناس…