آگهی وسوسه‌انگیز برای جذب سرباز


۱۲۹۷۹۸۴
دولت روسیه کارزاری جدیدی را در سراسر این کشور برای جذب سرباز به راه انداخته و تلاش می‌کند با تماس با مردان جوان و با وعده اعطای پاداش و مزایا آنها را برای حضور در میدان جنگ ترغیب کند.

اصلاحات نیوز: دولت روسیه کارزاری جدیدی را در سراسر این کشور برای جذب سرباز به راه انداخته و تلاش می‌کند با تماس با مردان جوان و با وعده اعطای پاداش و مزایا آنها را برای حضور در میدان جنگ ترغیب کند.

آگهی وسوسه‌انگیز برای جذب سرباز

در این آگهی آمده است:

در صورت اعزام به اوکراین برای جنگ حقوق ماهیانه تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار به علاوه ۱۰۰ دلار در روز برای مشارک در جنگ به آنها پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه در ادامه این آگهی آمده است که در صورتی که فرد در عملیات‌های تهاجمی فعال حضور داشته باشد، به ازای هر کیلومتر پیشروی مبلغ ۶۵۰ دلار دیگر نیز دریافت خواهد کرد.