خیانت روشنفکران غربی به اسلام و ایران

معنای سکولاریسم چیست؟ این طایفه برای سکولاریسم معانی ای را بیان می کنند که از درون آن، مفاهیم ذیل بیرون می آید:

۱. دین یک رابطه شخصی بین انسان و خداست
۲. سیاست؛ تدبیر امور جامعه است
۳. دین حق ندارد در امور جدی زندگی دخالت کند
۴. دین حق ندارد، منافع انسان را تهدید نماید
۵. دین هیچ نقشی در تشکیلات اجتماعی و حکومتی ندارد 
۶. تمام مسائل اجتماعی که در قرآن آمده ، باید کنار گذاشته شود 
۷. فرهنگ پویای شیعه و اسلام ناب باید تعطیل گردد 
۸. دین تحریف شده به دست قدرت طلبان باید جایگزین اسلام ناب شود
۹. قانون حکومت ها باید برگرفته از انسان محوری و اومانیسم باشد 
۱۰. قانون گذاری و حکومت نباید در انحصار خداوند باشد
۱۱. پیامبران و اولیای الهی و فقهای جامع الشرایط حق حکومت ندارند
۱۲. اساس تشکیل نظام دینی و جمهوری اسلامی باطل است

نتیجه سکولاریسم چیست ؟

اگر ما تسلیم نگاه روشنفکران غربزده شویم، نتایج زیانباری به بار خواهد آورد که ما در این نوشتار به برخی از آن اشاره می کنیم:

۱. تاخت و تاز به فرهنگ شیعه و اسلام ناب محمدی (ص)

۲. نفی دین و اسلام حقیقی و ناب

۳. تعطیل شدن احکام اجتماعی، اقتصادی، جزایی و حقوقی اسلام

۴. بازداشتن مردم از دخالت در سرنوشت سیاسی خود

۵. بیرون کردن دین از صحنه سیاست

۶. تحکیم پایه های قدرت دنیاطلبان، طاغوت ها و مستکبرین

۷. دستیابی بیشتر قدرت طلبان به منافع شخصی خود

۸. حاکمیت انسان محوری به جای خدامحوری

۹. ترویج فساد، طغیان، فحشا و بی بند و باری

۱۰. واگذاری حق قانون گذاری و حاکمیت به غیر خدا

۱۱. رشد ظلم و تعدی و ستمگری و طغیان

۱۲. جدا کردن مردم از اولیای الهی و رهبران دینی

۱۳. رشد دنیاگرایی و زدودن معاد باوری

۱۴. تهی کردن جامعه از اندیشه دینی و معنویت

۱۵. تحکیم پایه های استعمار فرهنگی و ترویج فرهنگ غرب

تاریخچه سکولاریسم چیست؟

نگاه معتقد به تفکر جدایی دین از سیاست، ریشه ای طولانی دارد. ما در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

۱. مرزی که خلفای اموی و عباسی برای اولیای الهی و ائمه دین (ع) قرار داده بودند، عدم ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی و اموری بود که به نوعی به حکومت آن ها ارتباط پیدا می کرد. این در واقع همان

چیزی است که امروزه به نام‌ نظریه سکولاریسم می شناسیم.

۲. مرحله بعدی سکولاریسم، مربوط به دوران رفورمیسم و نهضت اصلاح دینی است. در این دوران، جریان پروتستانیسم؛ به انگیزه اعتراض و اصلاح دین پدید آمد.

مارتین لوتر که خود کشیش یک کلیسا در آلمان بود، به این باور رسید که دین مسیحیت با گذشت زمان، تحت تاثیر عوامل محیطی و افکار شخصی کشیشان، آلوده شده است و باید فعالیت های اعتراض آمیز

خود را شروع کند. وی با حرکت اعتراضی خود، پایه گذار مکتب سکولاریسم شد.

۳. در مرحله بعدی، این جریان به رنسانس که دوره دوری از دین است، منجر شد و اندیشه سکولاریسم به شکل افراطی آن مطرح گشت.

رنسانس، یک تحول ۳۰۰ ساله است که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به عصر روشنگری در اروپا انجامید. همین نگاه، پایه های اقتصادی، سیاسی، هنری و علمی تمدن های کنونی غرب را بنا نهاد.

اساس رنسانس بر اومانیسم ( انسان مداری ) متمرکز است. اولین بار در تاریخ، در قرن ۱۶ میلادی، فرانسوی ها واژه رنسانس را مطرح کردند. اصطلاح سکولاریسم نیز برای نخستین بار در سال ۱۸۴۶ توسط جورج هالی اوک؛ یک نویسنده انگلیسی استفاده شد.

۴. مسئله جدایی دین از سیاست، در ایران از دوره مشروطیت، به ویژه در عصر پهلوی توسط روشنفکران غرب زده مطرح شد.

محمدرضا پهلوی می گفت: ما به امور مربوط به حکومت و سیاست و اداره کشور می پردازیم و روحانیت هم به فکر دین و امور دینی مردم باشد و مسائل و مشکلات دینی آن ها را حل و فصل کند.

۵. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران، روشنفکران غربی و ملی گراها برای شکستن نظام دینی و تفکر و خط امام خمینی (ره) و برای بقاء سلطه آمریکا در ایران، ترویج سکولاریسم را برنامه اصلی خود قرار دادند

نگاه اسلام به سکولاریسم چیست؟

نگاه اسلام ناب محمدی (ص)، بر خلاف نگاه غرب زده هاست. ما در این نوشتار برخی از نکات را اشاره می کنیم:

۱. در اسلام ناب، دین و دولت از یک منبع و منشاء سرچشمه می گیرد و آن،‌ وحی الهی است

۲. اصل تولد اسلام در اول، با رویکرد سیاسی بود. پیامبر اکرم (ص) اولین کاری که در مدینه کرد، تشکیل حکومت دینی بود

۳. ولایتی که در حدیث غدیر است، به معنای حکومت است. مسئله، مسئله سیاست است. حکومتی که عجین با سیاست است، در روز غدیر برای حضرت علی (ع) ثابت شد

۴. در دوران دویست سال و اندی زندگی ائمه دین (ع) تا زمان شهادت امام حسن عسکری (ع)؛ یعنی سال ۲۶۰ هجری قمری، ائمه ما سعی شان بر این بود که حکومت اسلامی را سر کار بیاورند. مبارزات سیاسی

آنان برای این بود که حکومت دینی تشکیل بدهند و در نهایت نیز امام عصر (عج) برای شکل دادن به حکومت دینی جهانی قیام می کنند و آن حکومت را بر پا می سازند 

۵. سید جمال الدین اسد آبادی هم با الگوگیری از اولیای الهی، همبستگی دین و سیاست را تبلیغ می کرد و معتقد بود که مسئله جدایی دین از سیاست، نیرنگی است که سیاست بازان جهان ساخته اند

۶. مرحوم‌ مدرس نیز معتقد بود که دیانت ما عین سیاست ما، و سیاست ماعین دیانت ما است.

۷. امام خمینی (ره) و امام خامنه ای هم با همین نگاه، بر این باورند که دین با سیاست عجین است

۸. پذیرش ولایت ائمه دین (ع) با اعتقاد به سکولاریسم، ناسازگار و در تناقض است

۹. تشکیل حکومت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ چون ادامه حیات انسان، مبتنی بر زندگی اجتماعی و حکومت است

الف : انسان حکومتی می خواهد که در پی تامین آسایش و معراج او باشد

ب : کسی شایستگی حکومت بر انسان را دارد که به مصالح و منافع واقعی انسان آگاه باشد و ابعاد و زوایای وجودی انسان را بشناسد

ج : بنابر این حاکم اصلی برای انسان، خداوند است، چون حقیقت انسان را می داند؛ حقیقت جهان را می داند؛ حقیقت آخرت را می داند؛ ارتباط متقابل انسان و جهان را می داند؛ ارتباط متقابل انسان و آخرت را می داند؛ ارتباط متقابل انسان و خالق انسان را می داند.

د: غیر از خدا، تنها کسی می تواند بر انسان حکومت کند که 

– حکومتش مستند به اراده خدا باشد 

– حکومتش ناشی از اذن خدا باشد 

– از پیامبران، اولیای الهی یا فقهای جامع الشرایط باشد 

– حکومتش به اسلام ناب محمدی (ص) قدرت بدهد

– حکومتش به مسلمانان واقعی شوکت و عزت بدهد

– حکومتش، جامعه ای معنوی و توحیدی بوجود بیاورد 

– حکومتش پایه گذار تمدن نوین اسلامی باشد 

– حکومتش ظلم و ستم را برچیند

– حکومتش عدالت اجتماعی را حاکم کند

– حکومتش ، ریشه طاغوت و مستکبرین را بخشکاند.

۱۰. قرآن به همه انبیاء دستور طاغوت زدایی می دهد:

در آیه ۳۶ سوره نحل می فرماید ما در میان هر امتی ، پیامبری برانگیختیم تا به مردم بگوید خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید.

دعوت به توحید، دعوت به دوری از طاغوت است. خداپرستی با پذیرش فرمانبری و سلطه طاغوت ها و ستمگران نمی سازد. مگر امکان دارد دین الهی را بپذیریم و بگوییم کار به سیاست نداریم ؟ طاغوت زدایی عین سیاست است. اگر باید طاغوت زدایی کرد، روشن است که باید به حکومت انسان دیندار تن داد. این نگاه اسلام و قرآن است.

روشنفکر غربزده با تبلیغ سکولاریسم، به دنبال خیانت به اسلام است؛ به دنبال تحریف اسلام ناب است؛ به دنبال براندازی نظام دینی است و به دنبال خیانت به ایران و ایرانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.