یادداشتی پیرامون معرفی هیئت اجرائی انتخابات گچساران

بهنام عکاشه
توضیح: این مطلب قدیمی می باشد:
انتخابات هیئت اجرائی انتخابات خبرگان رهبری در شهرستان گچساران برگزار شد و هشت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل آن انتخاب شدند که پیشتر منتشر شده است.
نام اعضای اصلی به این شرح است؛ ۱– خسرو پناهی ۲- مهران فولادی ۳- علی محمد آقائی ۴- غلامعباس رحیمی ۵– منصور کرمی ۶- سلیمان اخلاصی ۷– یداله اصاغر ۸– اسماعیل پناهپوری
اسامی که با رنگ قرمز مشخص شده است مانند خسرو پناهی از ترک زبان ها(فولادی) می باشند. اسامی آبی(سلیمان اخلاصی) را اصولگرایان سنتی هوادار جعفری تشکیل می دهند و رنگ سبز که مهندس اصاغر را نشان می دهد نیز هوادار اصلاح طلبان و هواداران تاجگردون می باشد.
در این بین نشست امروز حاوی نکات فراوانی بود که اشاره به آن در راستای شفاف سازی فضای سیاسی و اداری شهرستان ضروری به نظر می رسد.
یک پدیده سیاسی در بطن خود علاوه بر پیش زمینه ها و مقدمات، دارای پیام های اجتماعی نیز می باشد که اگر سیاسیون و گردانندگان عرصه های اجتماعی و اداری به آن توجهی نشان ندهند در اداره حزب، جریان سیاسی یا سازمان خود دچار نقصان شده و از تصمیم گیری صحیح در مواجهه با پدیده مذکور و پدیده های متاثر از آن عاجز خواهند شد.
در همین زمینه سال گذشته و دو ماه مانده به انتخابات مجلس نهم در گچساران، هیئت اجرائی انتخابات گچساران برگزار شد. برگزار کنندگان وقت انتخابات با زیرکی ۱۴ نفر از هواداران سیدقدرت حسینی را به عنوان معتمدین معرفی نموده و از بین هواداران تاجگردون، فولادی و جعفری نیز جمعا ۱۶ نفر را به عنوان معتمد معرفی کرد.
همه چیز مطابق میل سیدقدرت پیش می رفت و همه اصولگرایان نیز برای شنیدن سخنرانی محمدرضا باهنر به یاسوج رفته بودند تا ببینند قرار است در آن نشست چه اتفاقی بیفتد و اشاره باهنر به کدامیک از کاندیداهای مطرح اصولگرایان خواهد بود. آیا او به جعفری گوشه چشمی می اندازد که در پای سخنانش نشسته بود یا اینکه به نماینده جریان حاکم فعلی نظر خواهد داشت.
هیچ یک ولی در آن روز اتفاق نیفتاد و مشخص شد جریانات سیاسی در گچساران بیش از آنکه از تهران و یاسوج متاثر شوند از تعاملات اجتماعی در سطح شهرستان تاثیر می پذیرند.
صدای زنگ های موبایل متنفذین اصولگرای گچسارانی در سالن ایزدپناه یاسوج گواه این بود که تحولاتی در گچساران در حال شکل گرفتن می باشد. لابی های مداوم این طیف با نزدیکان تاجگردون و قشقائی ها نشان دهنده روزی سخت و تصمیماتی سخت تر در پیش رو بود.
هنوز اتوبوس اصولگرایان به گچساران نرسیده بود که نام اسامی هیئت اجرائی اعلام شد و در این بین حتی نام یک نفر از دوستان سیدقدرت هم دیده نمی شد. همان روز مطلبی نوشته و مدعی شدم سیدقدرت از دوستان خود در درون ضربه خورده است و کمی تندی کرده و حتی آن را با عنوان خیانت نیز نام بردم.
واقع این بود که وقایع در انتخابات هیئت اجرائی به گونه ای پیش رفته بود که نشان می داد در بدترین حالت ممکن لااقل چهار نفر از دوستان سیدقدرت به اسکندر رحمانی رای داده بودند و آرای نفر اول جریان سیدقدرت نشان دهنده این بود که لااقل یک نفر از دوستان خودش به او رای نداده است.
اینها نشانه های خوبی برای مرد اول گچساران نبود و این فضای بدبینی تا روزهای منتهی به انتخابات در ذهن او باقی ماند و برخی حتی رفتارهای این روزهای مردی با چشمان سبز را واکنشی طبیعی به رفتارهای برخی لیدرها و مدیرانش ارزیابی می کنند. او از نشست های دوستانش با تاجگردون و جعفری بی خبر نبود و این او ار به شدت آزار می داد.
سیداکبر علیزاده هم چندان او را راضی نگه نداشته بود و او می دانست با این فرماندار نمی تواند به روزهای اوج خود فکر کند و حالا هواداران او حسرت روزهائی را می خوردند که در برابر رفتن منوچهر حبیبی نه تنها مقاومت نکرده و حتی به گفته برخی، پیش قدم هم شده بودند.
هر چه بود در آن روز هواداران جعفری و تاجگردون و قشقائی ها در مذاکراتی که داشتند ترکیب هیئت اجرائی را مشخص کرده و طیف سیدقدرت را به شکستی بی سابقه مجبور کردند.
ترکیب هیئت اجرائی ۳-۳-۲ بود و تاجگردون ها هم که تنها ۲ نماینده داشتند از همه راضی تر نشان می دادند که از درون سازمان وزارت کشور این گونه امتیازی را کسب کرده بودند.
ترکیب هیئت اجرائی امسال ام انگار به گونه دیگری می باشد و حاوی پیام ها وهشدارهائی به شکل دیگر می باشد. اگر چه این هیئت مربوط به انتخابات خبرگان بود ولی بیشترین پیامش را به فعالان عرصه انتخابات شوراها فرستاد.
مدت های زیادی است که دو طیف اصولگرای سنتی و قشقائی های گچساران، رایزنی هائی را برای انتخابات شوراها با یکدیگر داشته اند.(در تحلیلی جداگانه با بررسی امکان ها و نتایج احتمای و عوارض ائتلاف های بین اقوام و سیاسیون خواهم پرداخت.)
فارغ از اینکه آنها در این مدت به نتیجه خاصی رسیده اند یا خیر، واقع این است که لابی گری در این دو جریان قومی و سیاسی به بهترین شکلی تعریف شده است و البته تا کنون نیز آنگونه که پیداست به موفقیتی در زمینه های سیاسی دست پیدا نکرده اند و هر از گاهی نیز که اخباری از توافقات پناهنی به جامعه درز پیدا می کند با واکنش اصلاح طلبانی قشقائی ها مانند خسرو طاهری و حاج اردشیر کاویانی و هواداران لیست واحد ترک ها به شکست می انجامد.
وقایع امروز فرمانداری گچساران در واقع نمای کوچکی از انتخابات شورای شهر گچساران بود. در این نشست انتخاباتی که برای انتخابات خبرگان بود ظاهرا برخی هواداران تاجگردون به هر دلیلی شرکت نکرده اند و به نحوه چینش اسامی معتمدین ایرادهائی داشته اند ولی فارغ از این اتفاقات اداری، پیام های این نشست به خصوص برای اصلاح طلبان چندان خوب نبوده است.
اینکه در فضای گچساران که ظاهرا در دستان تاجگردون به نظر می رسد هیئت اجرائی بیرون بیاید که تنها نام یک نفر آن مهم نه از ورودی خودشان باشد کمی نومیدانه به نظر می رسد.
اگر چه برخی عدم ورود تاجگردون به دو انتخابات خبرگان رهبری و شورای شهر را دلیلی برای بی تفاوتی او و لیدرهایش به انتخابات هیئت اجرائی می دانند ولی احتمالا او نتواند این ضعف سیاسی و اداری را برای هوادارانش توجیه نماید.
نشست قشقائی ها با اصولگرایان واقعه ای با بازتاب محدود و بازخورد نامحدود خواهد بود. واقع این است که برخی هواداران تاجگردون این گونه می گویند که اقلیت ها با ائتلاف در حال به دست گرفتن سکان مدیریت شهری و سیاسی شهرستان می باشند واین برای آنها کمی نگران کننده شده است و آنها می گویند بایستی از فضای شهرستان که هنوز متاثر از حال و هوای ۱۲ اسفند است بیبشترین استفاده را برد.
تاجگردون هم که تا کنون در این باره اظهار نظر مشخصی نکرده است و احتمالا تصمیمات جدیدتر و جدی تر او در روزهای منتهی به ثبت نام ها ابراز شود. امری که می تواند فضای سیاسی شهرستان را با تحول اساسی روبرو کندو این تنها به تصمیمات شخص نماینده باز می گردد.
در این میان اما قشقائی ها هم پیام ویژه ای به همه جریانات سیاسی و قومی فرستاده اند. آنها در نشست فرمانداری گفتند برای موفقیت های سیاسی و حضور در جامعه، حاضر به تعامل با همه جریانات سیاسی و قومی می باشند و مانند سال گذشته که با جعفری و تاجگردون ائتلاف کرده بودند امسال نیز در همان فرمانداری تنها با هواداران جعفری ائتلاف کرده و پیش قراول شدند.
آنها حالا ۴ نفر را در هیئت اجرائی دارند و این یک نفر بیش از هواداران جعفری است و نیمی از تصمیمات این هیئت به نظر آنها باز می گردد. این البته پیام بزرگ آنها به کل جامعه سیاسی بود ولی پیام با سیگنال ضعیف تری را نیز آنها به طیف جعفری دادند که برای بزرگان قشقائی نشست با اصولگرایان سنتی کمی راحت تر خواهد بود تا گردآمدن دور یک میز با اصلاح طلبانی که هنوز نتوانسته اند خود را در فضای شهرستان به طور کامل جا بیندازند.
برخی بر این عقیده اند که ترک ها بیشترین شانس را لااقل در نظرسنجی های میدانی، برای پیروزی در انتخابات خواهند داشت ولی این فقط پیش بینی بخشی از مردم است و معلوم نیست واکنش کسانی که این روزها این گونه موضع دارند در روز انتخابات چه خواهد بود.
امروز اتفاقات دیگری هم افتاد. در ترکیب معتمدین خبری از دوستان سیدقدرت نبود. نه از اله کس راهی که پایه ثابت همه اتفاقات طیف سیدقدرت بود و نه حتی از کاووس قبادی که یارغار راهی بوده است.
کمی آنطرف تر حتی نمی شد سهراب سعادت را هم دید. کسی که جانانه تا لحظه آخر برای سیدقدرت جنگید و حتی در روز انتخابات به سینه خشرو پناهی زده بود امروز شاهد رای اول خسرو پناهی در انتخابات هیئت اجرائی بود. حالا سعادت که سال گذشته در انتخابات رای نیاورده بود امسال حتی نام خود را در میان معتمدین نیز نمی دید.
پیش بینی حذف جریان هوادار سیدقدرت اگر چه کمی زود به نظر می رسد ولی به عنوان پیامی غمگین کننده از نشست امروز فرمانداری به فضای سیاسی گچساران صادر شده است.
پیامی که به عکس همه پیام ها با استقبال طیف جعفری و بیش از آن طیف تاجگردون و تا اندازه ای نگرانی ترک ها مواجه خواهد شد. تا انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان چندان زمانی باقی نمانده و می شود تا آن روز فرصت داشت و دید آیا تبدیل فضای چهارقطبی ۱۳۹۰ به سه قطبی ۱۳۹۲ چه واکنش هائی را از سوی جامعه سخت گیر گچسارانی در پی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.